U bent hier: Home / Live today
Live updating

Live today

door hét Goede Nieuws™ Laatste wijziging: 13-07-2020 21:42

Anonieme melding over Willem Engel en Viruswaanzin

Viruswaanzin is inderdaad waanzin. Deze club wordt door de overheid betaald om mensen op te trommelen die tegen het coronavirus beleid zijn. Onze overheid krijgt deze opdracht ook weer uit het bommunistische buitenland. Iedereen wordt gedocumenteerd (foto's, filmpjes, aanhoudingen, staande houdingen), m.a.w. de vijand wordt door hen in kaart gebracht. De meute trapt erin en komt massaal protesteren. Engel heeft een dansschool, dit is echter een dekmantel. Hij is eigenaar van een sexclub in Bremer Haven. Zijn vader, Cees Engel, was ooit Bio pharmaceut en is tegenwoordig rotterdams huisjesmelker.Hij was eigenaar v.d. Camping Fort Oranje (we moeten toch oranje gaan dragen en laten zien dat je tegen bent?). Zijn advocaat is Mr. Jeroen S. Pols, de wederhelft van Willem Engel in het Viruswaanzin gebeuren. Pols is advocaat van verschillende huisjesmelkers. De huurders worden eruit gepest, vervolgens koopt Pols de krotten op. Je snapt dat ik dit anoniem meld.

Freddie Mercury is vermoord

Vandaag is het 35 jaar Live Aid. Freddie Mercury is vermoord door dezelfde groep die de Coronapatiënten vermoordt middels de Coronamaatregelen. Al in 1984 is objectief bewezen dat AIDS niet door Hiv kan worden veroorzaakt. AIDS is geen ziekte. Het is een syndroom. Dat is een cluster van verschillende niet goed behandelde aandoeningen die cumulerend tot de dood van iemand leidt. Hiv- patiënten krijgen AIDS door de medicatie tegen Hiv. Ook Coronapatiënten sterven door de behandeling.

Willem Engel bedreigt politie

In een video op Facebook zegt Willem Engel tegen de Politie: "come clean want dit gaat niet goed aflopen voor jullie". De doelbewust door Willem Engel, Jeroen Pols en Mordechay Krispijn uitgelokte rellen in Den Haag 21 juni 2020 misbruiken zij om op te hitsen tegen de Politie. Mordechay Krispijn weet zelfs te vertellen dat hij aan vechtsporten heeft gedaan. De mannen stellen vorderingen in bij de rechtbank die onmogelijk kunnen worden toegewezen en claimen vervolgens dat de democratische rechtsstaat ten einde is. Viruswaanzin is gajes van de bovenste plank. Mordechay Krispijn is een raddraaier.

Iedereen is Muzzle Man

Willen Engel zet aan tot vernieling

Frontman Willem Engel van Viruswaanzin zet in een recente video op Facebook aan tot vernieling. Eerst legt hij uit dat en hoe volgers moeten vernielen, en dat hij van mening is dat er geen sprake is van vernieling. Zodra iemand een opmerking maakt dat Willem Engel aanzet tot vernieling ontkent hij aan te zetten tot vernieling. Willem Engel is ook de leider van Viruswaanzin die ontkent leider te zijn. Bovendien zet Willem Engel aan tot smaad en laster tegen de Politie.

Medicijnen ziekenhuizen oorzaak bloedstolsels

Cornapatiënten krijgen in ziekenhuizen preventief bepaalde medicijnen die bloedstolsels veroorzaken waardoor patiënten overlijden. Dat pathologen na autopsie op overleden coronapatiënten stolsels in 'vrijwel elk orgaan' aantreffen komt door de medicatie die in de ziekenhuizen preventief wordt toegediend door de internisten. Patiënten die vroegtijdig in de eerstelijnszorg zijn behandeld volgens het Zelenkoprotokol lopen niet het risico op deze wijze te worden vermoord.

Viruswaanzin slopen

Viruswaanzin is geïnformeerd over de structurele fouten die het maakt. En dat het daarmee de criminele samenwerking tussen een terreurbeweging en georganiseerde misdaad in de kaart speelt die verantwoordelijk is voor de Coronamaatregelen. Alles is bekend over deze terreurbeweging en georganiseerde misdaad bij journalisten en hun media. Journalisten zijn persoonlijk geïnformeerd. Saskia Belleman. Chris Klomp. Matthijs van Nieuwkerk. Arnold Karskens. Kustaw Bessems. Pritt. Noem ze op. Wat Viruswaanzin doet helpt niet. En brengt de volgers in gevaar. Het zal allemaal nog veel erger worden. Nederland, de wereld en Europa kunnen het gepruts van Viruswaanzin missen als Kiespijn.

Viruswaanzin op ramkoers

Viruswaanzin is een ultimatum gesteld om de koers te wijzigen bij gebreke waarvan de acties van Viruswaanzin uitlopen kunnen op een drama voor iedereen die ermee kan worden geassocieerd. Het ultimatum is verlopen zonder dat Viruswaanzin gebruik heeft gemaakt van het aanbod om de pandemie van het virus snel, goedkoop en veilig te bestrijden.

Coronamaatregelen opheffen zonder de pandemie van het virus te bestrijden zal niet gebeuren. Viruswaanzin gedraagt zich als deelnemer aan het terrorisme en de internationale misdrijven van zij die de Coronamaatregelen bewerkstelligen. Viruswaanzin imponeert als een groepje rechts extremistische revolutionairen met een autoriteitsprobleem.

Viruswaanzin bedriegt bewust

Viruswaanzin bedriegt de kluit en het is zich dit bewust want het wordt mede geleid door jurist Jeroen Pols. Viruswaanzin heeft een modelaangifte online gezet waarmee volgers aangifte zouden kunnen doen tegen leden van de regering. Deze aangifte heeft geen enkele zin omdat op grond van artikel 119 Grondwet alleen de Kroon of de Tweede Kamer bevel kan geven tot strafvervolging van leden van de regering. De aangevers zullen niet ontvankelijk worden verklaard. Mr. Jeroen Pols is hiermee bekend. Hij beroept zich tenslotte steeds op de grondwet die niet gehandhaafd zou worden door de regering.

Racisme geruchten Viruswaanzin

Het lijkt erop dat Viruswaanzin een revolutie aan het uitlokken is en een nieuwe wereld wil die racistisch is gemotiveerd. De held van frontman Willem Engel (Mahatma Gandhi) was een onverbloemde racist.

Viruswaanzin grootsheidswaanzinnige revolutionairen

Het kernteam van Viruswaanzin bestaat uit revolutionairen die een nieuwe wereld willen. Die jurist Jeroen Pols is een prutser. Frontman Willem Engel herhaalt keer op keer dat hij waarheidsvinding en oplossingen wil. Tegelijk kijkt hij weg van de oplossing die snel, veilig en goedkoop de Coronamaatregelen opheft. Bovendien doet hij geen aangifte in verband met de Coronamaatregelen terwijl ze een vorm van terrorisme en in ieder geval massamoord zijn. Jurist Jeroen Pols vordert bij de rechter in kort geding als voorlopige voorziening dat een voorstel van wet op voorhand buiten toepassing wordt verklaard. Daarmee geeft hij zijn dictatoriale ambities prijs. En laat hij zien de democratie niet te respecteren. Zijn bananen aan de Poorten van de Paleizen van Justitie zijn voor ieder weldenkend mens meer dan voldoende bewijs van het feit dat Willem Engel maling heeft aan de rechtspraak. Viruswaanzin bestaat uit personen waarmee de oorlog niet is te winnen.

Citaten held Geert Wilders

WEG MET DE WHO!

De World Health Organisation is tegenwoordig de organisatie die bepaalt wat desinformatie is in verband met Covid-19. De WHO heeft afgelopen maanden de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog bewerkstelligd met bewuste leugens en bedrog in verband met Sars-cov-9. Er is heel veel bekend over het Coronavirus. Het actuele Coronavirus is een nieuwe loot aan de Coronastam. Best veel mensen zijn er al immuun voor omdat ze al eens een andere vorm van Corona hebben gehad. Boven alles bestaan er gewoon medicijnen tegen Covid-19-ziekte die snel, veilig en goedkoop genezing leveren in bijna alle gevallen binnen vijf dagen.

Viruswaanzin liegt bewust

Jurist mr. Jeroen Pols van de actiegroep Viruswaanzin liegt alles bij elkaar. Hij pretendeert bij hoog en bij laag dat het Hogere Hof in Pretoria recent Zuid Afrika heeft verlost van de Covod-maatregelen terwijl daarvan niks kan blijken. Zelfs in de commentaren op de Facebookpagina van Viruswaanzin zijn personen uit Zuid Afrika die melden:

I live in SA. We are definitely still on lockdown. The "irrational" rules that were mentioned specifically refers to the fact that cigarettes are still banned & many believe it is due to corruption. The minister mentioned in the iol article is in the centre of it all. Some of our rules didn't make sense. Like that certain clothing items could be for sale and others not. So the court ruled that indeed THOSE aspects do not pass a reasonable persons test and so only the rules of selling of some items changed. It bothers me though that this group, urging people to share this far & wide, lists their own article (with no real sources or even full explanation) as their source. They are sourcing themselves?! Strang

Viruswaazin oogst problemen

Viruswaanzin oogst niks anders dan hoon, verloren rechtszaken en problemen voor de personen die Willem Engel volgen in zijn ophitserij. Het kernteam van Viruswaanzin is uitgelegd dat de werkwijzen van deze club zielige betweters leiden zal tot verloren rechtszaken en problemen voor volgers. Vooral ook problemen voor kinderen. De georganiseerde misdaad die verantwoordelijk is voor de Coronamaatregelen is ook verantwoordelijk voor de jeugdhulp waar kinderen op grote schaal worden misbruikt en mishandeld. Ouders die door het optreden van Viruswaanzin bekend worden als anti-vaxxers kunnen hun kinderen in problemen brengen omdat de kinderbescherming juist voor vaccinatie is. Het is niet verkeerd kritische te zijn in verband met vaccinatie. De manier waarop Viruswaanzin ermee omgaat zal juist gezinnen in problemen kunnen brengen. Het kernteam van Viruswaanzin weigert te luisteren naar goede adviezen en raadgevingen.

De parasitaire Willem Engel e.a.

De gastjes die zich organiseren onder de naam Viruswaanzin of Viruswaarheid zijn deelnemers aan de misdaden van het RIVM en OMT en IGJ. Zij zijn zich gaan organiseren nadat bekend is geworden dat aangiften tegen de georganiseerde ambtelijke misdaad in voorbereiding is wegens terrorisme. Dat de Coronamaatregelen terroristische misdrijven zijn is lang en breed bewezen. Ook staat vast dat de Coronamaatregelen een vorm zijn van genocide en in ieder geval massamoord. Er had niemand hoeven sterven als het bestuur niet door en door was gecorrumpeerd met bepaalde corrupte ambtenaren die levenslang verdienen met hun misdrijven. In die context en ondanks bij herhaling erop gewezen te zijn lukt het Viruswaanzin keer op keer niet die acties uit te voeren waarmee wel snel, goedkoop en veilig de pandemie van het virus wordt bestreden. Viruswaanzin trolt er oplos. Het heeft een dubbele agenda. En die jurist Jeroen Engel is een raddraaier eerste klas.

Viruswaanzin trolt opzettelijk

Het kernteam van Viruswaanzin is telefonisch, per e-mail en anderszins tijdig en bij herhaling uitgebreid geïnformeerd over het feit dat de Coronamaatregelen een terroristische misdrijf en massamoord zijn. En dat er aangifte hiervan gedaan moet worden. Liefst door iedereen. En dat de vorderingen van Viruswaanzin bij de rechtbank geen enkele kans van slagen hebben. En dat een vordering waarbij wordt geëist dat de eerstelijnszorg toegang heeft tot HCQ om de pandemie van het virus te bestrijden wel snel, goedkoop en veilig de Coronamaatregelen opheffen. Roept frontman Willem Engel van Viruswaanzin zijn volgers op aangifte te doen tegen minister de Jong wegens stalking terwijl het juridisch team van Viruswaanzin weet en weten kan dat minister de Jong door artikel 119 grondwet niet kan worden vervolgd. Dan spoor je niet.

 

Viruswaanzin verliest weer

Viruswaanzin heeft zeker al drie rechtszaken verloren. Vandaag heeft het de wrakingszaak verloren. Allemaal voorspelbaar. Ook het kort geding om opheffing van de Coronamaatregelen zal Viruswaanzin verliezen. Net als met het verhaal van Willem Engel en Maurice de Hond over de aerosolen speelt Viruswaanzin bij herhaling het onbehoorlijke bestuur in de kaart. Viruswaanzin bestaat uit professionele trollen die mogelijk door het RIVM zelf zijn ingeschakeld om het publiek op het verkeerde been te zetten. En mogelijk autoriteiten te misleiden in verband voorbereidingen van aangiften tegen het RIVM.

Viruswaanzin speelt RIVM in kaart

Het bewijs dat Viruswaanzin, Willen Engel en Maurice de Hond het RIVM in de kaart spelen met hun aerosolen is nu bewezen door het RIVM. Het maakt niet uit hoe Sars-cov-19 zich verspreidt. Bovendien maakt het niet uit hoeveel mensen besmet raken. Om de pandemie van het virus snel, goedkoop en veilig te bestrijden en de Coronamaatregelen op te heffen is het noodzakelijk voor Viruswaanzin om de rechtspraak te respecteren en bij de rechter in kort geding te vorderen dat de eerstelijnszorg toegang heeft tot HCQ bij bestrijding van Covid. Overigens valt het op dat Viruswaanzin actief de eigen sociale mediakanalen censureert bij kritiek op Viruswaanzin.

Ruzie met Viruswaanzin

Ondertussen ontwikkelt achter de schermen knallende ruzie met Viruswaanzin. Willem Engel, Jeroen Pols, Mordechay Krispijn en Anne Zeven zijn ouderwetse matennaaiers. Anti-vaccers die hun wil opdringen aan anderen. Viruswaanzin is top-down georganiseerd. Het reageert niet op relevante input. En het leidt af van de kern. Ook beledigt het de rechtspraak met de bananen aan de poorten van de Palijzen van Justitie.. Het verhaal van Viruswaanzin is niet het verhaal van de feiten. De feiten zijn dat er geen strijd is voor mensenrechten zoals dat in Zuid Afrika is geweest. We hebben het EVRM. We hebben de Grondwet. Het recht niet vermoord te worden is het relevante recht wat ingeroepen dient te worden. Vrijheid vieren voordat de rechter zich heeft uitgesproken is voor raddraaiers. En ja er is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dit is strafrechtelijk relevant. En is geen zaak voor een kort geding behalve als toelating van HCQ in de eerstelijnszorg wordt gevorderd. Alsdan is de Democratische Rechtsstaat optimaal beschermd tegen Covid. De oplossing voor de bestrijding van de pandemie van het virus is niet het getrol van mr. Jeroen Pols. De oplossing is medisch. En wordt geleverd door huisarts Rob Elens van de website zelfzorgcovid19.nl die de absolute held is van Nederland!

Dubbele agenda Viruswaanzin

Viruswaazin is een tribe lamzakken met een dubbele agenda. In de rechtszaal noemen zij zich Viruswaarheid. Een stichting zonder website. Buiten de rechtszaal zijn zij Viruswaanzin en misleiden zij het publiek met onwaarheden en niet ter zaken doende feiten. De mensenrechten zijn vastgelegd in het EVRM. Er is geen strijd voor mensenrechten en democratie want Nederland is een democratische rechtsstaat. Dat we niet kunnen genieten van de vrijheden en rechten die de democratische rechtsstaat biedt is omdat Nederland, de wereld en Europa worden overvallen door de samenwerking van terreurbeweging en georganiseerde misdaad die belang heeft bij het optreden van Willem Engel, Jeroen Pols, Mordechay Krispijn en Anne Zeven.

Mr Jeroen Pols zwarte lijst juristen

Mr. Jeroen Pols van Viruswaanzin dient op de zwarte lijst van juristen geplaatst te worden. Hij pleit in de wrakingszaak dat er spoed is omdat elke dag schade groter wordt. Terwijl hijzelf en de rest van Viruswaanzin op geen enkele manier bijdragen aan de oplossing van de pandemie van het virus. Keer op keer negeren zij de oplossing. En leiden zij af van wat noodzakelijk is om van de Coronamaatregelen af te komen. De rechter zou volgens mr. Jeroen Pols op een zwarte lijst staan. Mr. Jeroen Pols geeft de rechter de schuld van zijn eigen slechte werk. Heel veel juristen zeggen dat de vordering van Jeroen Pols niet thuishoort in kort geding omdat waarheidsvinding noodzakelijk is. Bovendien stelt hij vorderingen in die niet kunnen in kort geding. Volgens Jeroen Pols is de rechtspraak de laatste hoop. Daarom is het onbegrijpelijk dat hij geen fatsoenlijke dagvaarding instelt.

Mr. Jeroen Pols is querulant

Mr. Jeroen Pols van Viruswaan claimt dat in Zuid Afrika alle lockdown maatregelen door de rechter ongeldig zijn verklaard alleen hij is de enige die dat beweert en een groep in Zuid Afrika die net als Viruswaanzin het publiek misleidt. Er is een uitspraak geweest in Zuid Afrika waaruit niet kan blijken wat Jeroen Pols beweert en verder zijn er geen objectieve bronnen die zijn standpunten hierover onderbouwen. Google op Lock Down en South Africa. De Zuid Afrikaanse lockdown regulaties staan gewoon online. Mr. Jeroen Pols is een querulant.

Jeroen Pols waardeloze jurist

Jeroen Pols van Viruswaanzin laat zien in een YouTube gesprek met Mordechai Krispijn dat hij een waardeloze jurist is. Hij voert argumenten aan die geen enkele juridische betekenis hebben. Bovendien stelt hij dagvaardingen op die niet gewonnen kunnen worden. Keer op keer misleidt hij het publiek met zijn zogenaamde kwaliteiten terwijl elke amateur rechtskundige kan zien en begrijpen dat Viruswaanzin kansloos is in alle rechtszaken die het voert. Jurist Jeroen Pols is gewoon dom of kwaadaardig.

Willem Engel misleidt volgers bewust

Willem Engel en Jeroen Pols van Viruswaanzin hebben tot nu alle rechtszaken verloren. Zowel in Nederland als Belgie. Toch denken zij in al die verliezen munitie te zien voor nieuwe rechtszaken die zij zullen verliezen. De wrakingszaak aanstaande maandag zal worden verloren gewoon omdat de wraking te klungelig is voor woorden. Het kort geding zullen zij ook verliezen. Gewoon omdat zij vorderingen hebben ingesteld die in kort geding niet kunnen worden toegewezen.

Willem Engel zuiver onbetrouwbaar

Vertrouw Willem Engel van Viruswaanzin niet. Zijn vader zat in de drug. Zijn broer doet in prostitutie. Willem Engel ontvangt de donaties voor Viruswaanzin op de rekening van zijn dansschool. Bovendien stellen Willen Engel en Jeroen Pols en Mordechay Krispijn vorderingen in bij de rechtbank die onmogelijk kunnen worden toegewezen. Rechtszaak na rechtszaak zullen zij verliezen terwijl zij weten dat zij zullen verliezen. Vervolgens hitsen ze burgers op tegen de democratische rechtsstaat. De Covidkwestie gaat helemaal niet om mensenrechten. De mensenrechten staan gewoon in het EVRM en de Grondwet. Dat we even niet kunnen genieten van onze rechten is omdat Nederland, de wereld en Europa worden overvallen door een bende criminelen die massamoord plegen middels de Coronamaatregelen. Dus er moet aangifte worden gedaan.

Stichting Viruswaarheid verliest rechtszaken

Die Mordechai Krispijn en Willen Engel en Jeroen Pols en Anne Zeven met hun virus waanzin zijn lang niet zo eerlijk en open als ze zelf stellen en beweren. Hun Stichting Viruswaarheid.nl heeft al rechtszaken verloren. Het kort geding tegen de Staat zal ook worden verloren omdat ze vorderingen instellen die niet kunnen worden toegewezen. Bovendien zal de wraking niet worden toegewezen omdat de gronden voor de wraking te laat zijn ingediend. En overigens ongefundeerd zijn. Stichting Viruswaarheid.nl stoot zich ook steeds tegen dezelfde steen want de vorderingen waren als een afgewezen zoals iedereen kan lezen op rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBDHA:2020:5577

De oorlog van Bill Gates

De Coronamaatregelen zijn het werk van een terreurbeweging die samenwerkt met georganiseerde misdaad voor oppermacht. Zowel deze terreurbeweging als deze georganiseerde misdaad wordt getraind in Deep Democracy. Bill Gates en de Bill & Melinda Gates Foundation werken samen met leden van het syndicaat van industriëlen wat verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Niet alleen bewerkstelligt Bill Gates problemen met de Coronamaatregelen die mede door zijn organisatie zijn ingestoken. Ook in Cyberspace zijn de producten van Gates verantwoordelijk voor virussen en hack attacks.

Eerst Virus Waanzin slopen

Voordat de dictatuur kan worden gesloopt blijkt het noodzakelijk te zijn eerst Virus Waanzin alle middelen rechtens ten gronde te richten. Virus Waanzin imponeert als deelnemer aan de Coronamisdrijven van het RIVM. Het trekt alle aandacht naar zich toe in verband met onderwerpen die er niet toe doen. Het lokt rellen uit in Den Haag. Het imponeert als viruswappies. Het beledigt de rechtspraak. Het censureert de oplossing. Het houdt donaties weg van de behandeling die wel snel, veilig en goedkoop kan worden toegepast ter bestrijding van het pandemie van het virus. En de bobo’s gedragen zich als ambtenaren van de dictatuur of beter gezegd ordinaire trollen.

Virus Waanzin louter mafkezen

De bobo’s van Virus Waanzin zijn louter mafkezen die hun eigen zaken verpesten. Wat Willem Engel en Maurice de Hond en Mordechai Krispijn en Jeroen Pols stellen en beweren is onbelangrijk. Als Jeroen Pols had gevorderd dat HCQ in de eerstelijnszorg mag worden toegepast dan had de fotograaf naar de nertsenfokkerij gekund en maakt het niet uit hoeveel mensen zijn besmet.

Willem Engel queruleert

Een van de partijen in het kort geding van Willem Engel tegen de Staat is Stichting Viruswaarheid. Deze stichting werkt voor behoud van de rechtsstaat. Daarbij past niet het beledigen van de rechtspraak door de voorman van Virus Waanzin middels het hangen van bananen aan de poort van het Paleis van Justitie.

De hooligans van Willem Engel

Willem Engel van Virus Waanzin laat via Twitter blijken tevreden te zijn met het optreden van de hooligans afgelopen zondag op het Malieveld te Den Haag.

Jeroen Pols bewijst zijn gestuntel

Jurist Jeroen Pols bewijst in een recent interview bij Cafe Werltsmerts zijn gestuntel in het kort geding voor Virus Waanzin. Het is net alsof de volgers van Virus Waanzin doof en blind zijn. Ze luisteren niet naar wat Jeroen Pols zegt. Jeroen Pols zegt:

We hebben dus een kort geding tegen de Staat aangespannen waarin we eisen dat alle maatregelen onmiddellijk opgeheven worden. Een kort geding is een procedure waarin je een voorlopige voorziening vraagt eigenlijk. Mogelijkheden voor bewijsvoering is heel beperkt. Het moet op de zitting duidelijk worden is het toewijsbaar of niet. Dus het moet heel duidelijk zijn. Is er twijfel dan wordt het afgewezen.

Jeroen Pols heeft een dagvaarding van 50 pagina’s opgesteld. Daarin vraagt hij een voorlopige voorziening die niet mogelijk is. Bovendien voert hij een uitgebreide wetenschappelijke discussie in kort geding die niet kan worden beoordeeld door de rechter. Bovendien moet direct uit de dagvaarding blijken of de vordering in kort geding toewijsbaar is. De vordering die in kort geding had gekund is niet ingesteld door Jeroen Pols. Jeroen Pols en Willem Engel voeren het verkeerde debat op het verkeerde podium. Virus Waanzin had moeten vorderen dat het huisartsen is toegestaan HCQ in de eerstelijnszorg voor te schrijven omdat daarmee de pandemie van het virus snel, goedkoop en veilig wordt bestreden.

Willen Engel wil worden bewonderd

Willem Engel van Virus Waanzin wil worden bewonderd. Hij wil worden toegejuicht. En dat mensen hem aanbidden. Het pleidooi van Virus Waanzin bij en tijdens het kort geding te Den Haag was gemankeerd, juridisch slecht onderbouwd en miste de argumenten waarmee wel kan worden gewonnen. Het gaat er niet om of de Staat terecht of niet de Coronamaatregelen heeft ingevoerd.

Het grote schandaal is dat ambtenaren bewust bewerkstelligen dat Corona-patiënten niet genezen omdat zij een verbod op HCQ in de eerstelijnszorg handhaven. Het is Willem Engel van Virus Waanzin meer dan eens duidelijk gemaakt. Willem Engel wil niet luisteren. Hij is zo verguld van zichzelf dat hij zich door de onwetende aanhang laat bejubelen als overwinnaar terwijl hij de oplossing links laat liggen.

Het geblunder van jurist Jeroen Pols

Het lijkt een sterk verhaal van jurist Jeroen Pols en Virus Waanzin in het kort geding. Het feit wat ze niet meenemen is dat ambtenaren bewust bewerkstelligen dat Covid-patiënten niet in de eerste lijn kunnen genezen omdat toepassing van HCQ is verboden. Patiënten mogen niet genezen. Huisarts Rob Elens laat dat duidelijk zien. Dus daarover moet het kort geding gaan.

Jeroen Pols van Virus Waanzin

Jurist Jeroen Pols van Virus Waanzin praat beter dan dat hij dagvaardingen schrijft. Desondanks zit hij bij de verkeerde rechter met zijn kort geding voor Virus Waanzin. Jeroen Pols meent aan te tonen dat Sars-cov-19 ten onrechte op de A-lijst is gezet. En dat mensen sterven door de Coronamaatregelen. Daarom ook dat hij en Virus Waanzin aangifte hadden moeten doen. De kans dat de rechter in kort geding hun verhaal inhoudelijk toetst is klein. De stellingen en beweringen van Virus Waanzin vereisen diepgaand onderzoek. Dat is het werk van de strafrechter.

Vrienden Willem Engel sturen mailtjes

De vrienden van Willem Engel van Stichting Virus Waanzin sturen mailtjes omdat ze het niet eens zijn met de kritiek op het meer dan amateuristische werk van Willem Engel, Mordechai Krispijn en die maffe jurist Jeroen Pols.

 Ik vind dat bepaalde uitlatingen in dit artikel verraden dat we te maken hebben met iemand die nauwelijks enige kennis van zaken heeft. De passage over "pruillippen en aftrekken op Facebook" verraden dat het hier gaat om een puber die het niet aandurft om openlijk reacties toe te laten onder dit artikel. Dit soort artikelen is precies waar Willem Engel het over had. Andersdenkenden worden weggezet als dom of opstandig of egocentrisch of wat dan ook. Dit is wat ELK normaal denkend mens is gaan begrijpen de laatste maanden. Het gevecht tegen de gevestigde orde. Een weerwoord op BLM maakt mensen meteen racistisch. Een twijfelaar aan het RIVM is een oproerkraaier etc. Dit artikel is lachweekend en bevestigd precies wat we al wisten. De willem Engels in de wereld moeten het zwijgen opgelegd krijgen maar dit lukt niet. Omdat de mensen inmiddels klaar zijn met dit soort NEP ARTIKELEN en NEP NIEUWS. Ga terug de schoolbanken in knul en leer op een fatsoenlijke manier je punt te maken. Stop met die puberale uitspraken die nergens op slaan.

Go Go Rob Elens

Huisarts Rob Elens doet wat het kansloze Virus Waanzin had moeten doen: de rechter vragen om toe te staan dat huisartsen HCQ in de eerste lijn voorschrijven.

Maurice de Hond en de Jodenvervolging

De generatie naoorlogse Joden van de leeftijd van Maurice de Hond waarvan leden van de familie zijn vermoord in de kampen hebben een ongeneselijke tik van de molen meegekregen. Ze zijn zo eigenwijs als de neten en bezitten een onverzadigbare behoefte aan aandacht. Maurice de Hond klets apekool in verband met Sars-cov-19. Zijn mening doet er helemaal niet toe. De pandemie van het virus Sars-cov-19 is een feit. Wat we daartegen nodig hebben is HCQ. Dat kan worden verkregen bij huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl als ambtenaren hem niet hadden verboden HCQ voor te schrijven op gronden die gelijk staan aan opzet tot massamoord.

Virus Waanzin ruit op

Virus Waanzin ruit op tot meer demonstraties. Het wil de hele zomer demonstreren. Het vindt dat de demonstraties groter moeten worden. Tegelijkertijd stelt Virus Waanzin vorderingen in bij de kort geding rechter die niet kunnen worden toegewezen. Virus Waanzin zal een afwijzend vonnis gebruiken om verder op te ruien tegen de overheid. Virus Waanzin heeft geen enkele aandacht voor het feit dat om succes te behalen het in kort geding moet vorderen dat het ZelenkoProtocol wordt toegepast. Het is Willem Engel van Virus Waanzin allemaal uitgelegd op verschillende manieren. Hij wil niet luisteren. Willem Engel is alleen met zichzelf bezig.

Het bedrog van Virus Waanzin

De Coronamaatregelen worden bewerkstelligd door een terreurbeweging die samenwerkt met georganiseerde misdaad. Deze terreurbeweging bedreigt en bedriegt al jaren onderdelen van de Staat om het bestaan van deze terreurbeweging en zijn misdrijven te ontkennen.

Deze terreurbeweging wil overal onrust. Het ambieert oppermacht.

Virus Waanzin lijkt hiervan onderdeel uit te maken want het bedient dit doel. Het gedrag van Willem Engel en de dagvaarding van Virus Waanzin leveren de grond voor deze vrees. Virus Waanzin is uit op confrontatie en negeert dat het vorderingen instelt bij de rechter waarvan elke jurist weten kan dat die zullen worden afgewezen.

Het enige wat Virus Waanzin hoeft te doen is vorderen dat HCQ in de eerste lijn wordt toegestaan. Dat is ook de enige concrete vordering die Virus Waanzin gezien de doelstellingen van Virus Waanzin in redelijkheid kan instellen bij de rechter in kort geding. Virus Waanzin moet om kans te kunnen maken in kort geding tegemoet komen aan het doel van het bestreden wetsvoorstel: bestrijding van het pandemie van het virus. Dat kan alleen met HCQ.

Virus Waanzin verpest het voor anderen

Na het verbod om te demonstreren voor Virus Waanzin door de rechter is bekrachtigd zijn andere demonstraties makkelijker te verbieden. Waarom Virus Waanzin perse aan het kort geding vooraf de vrijheid wil vieren valt niet te begrijpen. Dat kan ook na de winst in het kort geding. Bovendien valt niks te begrijpen van de vordering die Virus Waanzin heeft ingesteld. Het resultaat wat Virus Waanzin daarmee zal bereiken is juist dat de Coronamaatregelen sterker worden gelegitimeerd.

Het is ook moeilijk te begrijpen dat de zich als weldenkend presenterende achterban van Virus Waanzin in de context van de algemene belangen niet vordert dat het Zelenkoprotocol wordt ingevoerd als Coronamaatregel omdat daarmee de kans op overleven 99,7% is en 84% vermindering in hospitalisatie wordt gerealiseerd. Het Zelenkoprotokol bewijst objectief dat de Coronamaatregelen massamoord bewerkstelligen en gezien moeten worden als een vorm van terrorisme omdat de bevolking vrees is aangejaagd en de samenleving is veranderd.

Auschwitz

De locatie waar in 1940 Auschwitz verrees werd al in 1933 door Betar gebruikt om het kamp op te slaan. Ook de locatie van de volgende Holocaust is bekend bij Betar. Die zal plaatsvinden op de Bergen van Israël. Net zoals in Auschwitz Ezechiël 37 is vervuld, zullen Ezechiël 38 en 39 in Israël worden vervuld. Al het volk des lands zal worden begraven. Het staat geschreven. Dus het zal plaatsvinden.

Betar in Auschwitz

Eentje voor Maurice de Hond

Stop met viruswaanzin.nl. Die jurist Jeroen Pols stelt vorderingen in bij de rechter in kort geding die onmogelijk kunnen worden toegewezen. Het is niet mogelijk de rechter in kort geding een wetsvoorstel bij voorbaat buiten toepassing te laten verklaren.

De dagvaarding gaat over het verkeerde onderwerp. Met de verkeerde eisen. In deze dagvaarding dient tegemoet gekomen te worden aan het belang wat de wetgever beoogt te dienen met het wetsvoorstel. Dat is bestrijding van de pandemie van het virus. Dus je moet vorderen dat het recept van huisarts Rob Elens wordt geaccepteerd in de eerste lijn: zelfzorgcovid19.nl.

De Coronamaatregelen zijn onderdeel van de overval op Nederland, de wereld en Europa van een terreurbeweging. De Coronamaatregelen zijn massamoord en een vorm van terrorisme. De dagvaarding van Viruswaanzin.nl is net als de Coronamaatregelen erger dan de kwaal. Just stay home en vraag een jurist met dossierkennis.

Jeroen Pols hele grote flapdrol

Jurist Jeroen Pols en die mislukte dansende wetenschapper van Viruswaanzin.nl zijn hele grote flapdrollen. Hun demonstratie zondag is verboden. Nu gaan ze een spoed kort geding voeren om aanstaande zondag op het Malieveld te Den Haag hun vrijheid te kunnen vieren. Zonde van het geld en de tijd en de energie. Waarom voert viruswaanzin.nl geen kort geding om het recept van huisarts Rob Elens in de eerste lijn geaccepteerd te krijgen?

In plaats dat Jeroen Pols en zijn aanhang zich druk maken om het vieren van hun vrijheid kunnen ze er ook voor kiezen bij te dragen aan bestrijding van de epidemie van het virus. De Coronapatiënten worden vermoord door de Coronamaatregelen. Er is sprake van massamoord door de Coronamaatregelen. De Coronamaatregelen zijn een vorm van terrorisme. Als het RIVM het recept van huisarts Rob Elens had voorgeschreven tegen Sars-cov-19 was welhaast niemand gestorven en was er ook geen crisis geweest.

Jeroen Pols is flapdrol

Voor juristen bestaat geen permanente opleiding zoals bij advocaten. Ook kan er tegen juristen niet worden geklaagd bij een tuchtrechter omdat het flapdrollen zijn. Als jurist Jeroen Pols in zijn dagvaarding voor Viruswaanzin.nl had geschreven dat het Kabinet en Parlement terrorisme gerelateerd worden bedrogen door de personen die de input leveren voor de Coronamaatregelen en dat om de pandemie van het virus snel, goedkoop en veilig te bestrijden het recept van huisarts Rob Elens in de eerste lijn moet worden voorgeschreven, dan hadden de eisers van Viruswaanzin.nl in kort geding misschien iets te vorderen gehad met hun algemene belangen romantiek.

Wat ook niet zo slim is van Viruswaanzin.nl in de context van de dagvaarding is claimen dat mensenrechten en vrijheden worden geschonden terwijl zondag gewoon volgens de normale regels een demonstratie is aangemeld. Had dan net zo gewoon de Coronamaatregelen gerespecteerd en had dan de rechter laten zien dat niemand durft te demonstreren uit vrees voor een boete. Argh!

Viruswaanzin.nl onderdeel Covid-19-complot

Afgaande op de amateuristische dagvaarding van Viruswaanzin.nl komt vanzelf de gedachte op dat Viruswaanzin.nl onderdeel is van het Covid-19-complot. Het vordert in kort geding buiten toepassing verklaring bij voorbaat van een wetsvoorstel. Iets wat onmogelijk kan. Bovendien draagt Viruswaanzin.nl op geen enkele manier bij aan bestrijding van de epidemie van het virus. Het organiseert een demonstratie wat potentieel verspreiding bevordert. En het gaat niet over wat mensen moeten doen om het virus te bestrijden. Viruswaanzin.nl had rekening kunnen houden met de wil van de wetgever om de pandemie van het virus te bestrijden en kunnen vorderen dat het recept van huisarts Rob Elens bij noodwet of anderszins wordt toegelaten voor gebruik in de eerste lijn tegen Covid-19. Viruswaanzin.nl heeft een dagvaarding opgesteld waarmee de Coronamaatregelen juist extra gelegitimeerd kunnen worden.

Zorgpersoneel het haasje

Bij een tweede Coronagolf krijgt zorgpersonneel voorrang bij de verdeling van de IC-bedden waar de helden in de zorg kans lopen te worden vermoord door de behandeling tegen Corona. Iedereen die met Corona op het IC beland heeft 50% kans te sterven. Terwijl de behandeling met het recept van huisarts Rob Elens met hydroxychloroquine bij de eerste verschijnselen van Corona welhaast iedereen binnen vijf dagen geneest, tegen de kosten van 15 EURO per kuur.

Het vreemde aan Chris Klomp

Het vreemde aan journalist Chris Klomp als initiatiefnemer van @realtwitcourt en verondersteld “specialist rechtspraak” is dat hij geen enkele moeite doet om die feiten boven tafel te halen waaruit blijkt dat het Openbaar Ministerie in der tijd de door publicist Wim Dankbaar aangewezen dader van de moord op Marianne Vaatstra van betrokkenheid heeft uitgesloten op basis van het DNA van de verkrachter.

Viruswaanzin.nl zal kort geding verliezen

De kans dat Viruswaanzin.nl het kort geding 25 juni 2020 tegen de Coronamaatregelen zal verliezen is best groot. Jeroen Pols en Willem Engel denken dat zij met een kort geding een wereldwijde crisis kunnen bezweren. Dat is nog nooit iemand gelukt.

De rechter in kort geding zal zich in het beste geval onbevoegd verklaren omdat de rechter niet op de stoel gaat zitten van de wetgever of de wetenschapper. De Coronamaatregelen zijn gebaseerd op wet de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Bovendien zijn ze algemeen verbindend. Jeroen Pols laat in zijn dagvaarding voor Viruswaanzin.nl zien dat aan alle vormvereisten voor die wet is voldaan. Daarom zal de rechter in kort geding marginaal toetsend viruswaanzin.nl in het ongelijk stellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joden en hun slaven

Verontwaardiging alom. Joden worden tijdens de anti-racisme demonstraties in Parijs uitgescholden voor “sale juif”. Vuile Jood.

Is dat antisemitisme?

Nu met de demonstraties tegen racisme en slavernij is het interessant te zien wie de grote slavenhandelaren waren. En wie de grote racisten zijn.                   

Uit advertenties in Amerikaanse kranten 11 januari 1858, dus pal voor de afschaffing van de slavernij in Amerika, blijkt dat Jacob Cohen & Son hondervijfentwintig “RICE FIELD NEGROS” te koop had. En een “Negro Man names Plimoth, 24 years old”.

Ook hadden Jacob Cohen & Son hele families “NEGROS” in de aanbieding. En "Seventy prime NEGROS".

Iedereen zal het er over eens zijn dat “Cohen” een Joodse familienaam is. Denk aan Job Cohen van de PvdA.
             
Is er ooit een Jood geweest die sorry heeft gezegd voor hun slavernij? Of wiedergutmachungen heeft betaald? Nee. Nooit. Sterker. Wanneer Joden ervan worden beticht een relevante rol in de slavernij te hebben gespeeld wordt dat afgestraft als antisemitisme.
                                  
In Israël is Beitar de dominante politieke stroming die zo racistisch is als het zijn kan. Geboren racisten die niks liever willen dan Palestina ontdoen van de oorspronkelijke bewoners.

De leden van Beitar noemen zich “the most racist team in the country

Beitar is de naam van de paramilitaire organisatie die is opgericht door Ze’ev Jabotinsky. Held van Geert Wilders.

Meer dan 75 procent van de Joodse families in het Amerikaanse Charleston (South Carolina), Richmond (Virginia) en Savannah (Georgia) bezat slaven. Voor het hele land lag het cijfer op zowat 40 procent van de Joodse huishoudens.

Rijke Joden waren betrokken bij de slavenhandel richting Amerika. Sommigen waren eigenaar van schepen, anderen verhandelden de slaven. In de Verenigde Staten behoorden Isaac Da Costa (Charleston), David Franks (Philadelphia) en Aaron Lopez (Newport, Rhode Island) tot de eerste Amerikaanse Joden die een belangrijke rol speelden in het invoeren en verhandelen van Afrikaanse slaven.

Daarnaast waren er ook Joden actief in de slavenhandel in meerdere Europese Caraïbische kolonies. Zo was Alexandre Lindo, een Jood met Franse roots, een rijke handelaar in het Jamaïca van de late achttiende eeuw. Hij was een van de grootste verkopers van slaven op het eiland.

Hugo de Jong waardeloze patiëntenvertegenwoordiger

De Nederlandse Sars-cov-19 patiënten hebben een slechte vertegenwoordiger aan CDA-minister Hugo de Jong als het gaat om inkoop van medicijnen tegen de klachten door het virus. Minister Hugo de Jonge ondertekent een contract over de levering van een mogelijk coronavaccin wat nog gemaakt moet worden terwijl er al coronamedicijnen bestaan die worden verboden.

Iedereen herinnert zich de uitlatingen van minister Hugo de Jong in de Tweede Kamer over hydroxychloroquine en de manier waarop hij het uitsprak, terwijl hij aan de berichten daarover op zelfzorgcovid19.nl moet kunnen zien dat het Kabinet en Parlement big time worden bedrogen door het RIVM en het OMT en de vaccinatielobby. En Bill Gates.

Het is door lobby en propaganda van bepaalde personen dat zij die besmet zijn met Sars-cov-19 worden afgehouden van de behandeling die hen snel, goedkoop en veilig geneest binnen vijf dagen en natuurlijke immuniteit levert, waardoor ze met duizenden tegelijk onnodig sterven. Dat is een internationaal misdrijf. Of in ieder geval massamoord.

Document acties

Share |
Ook op hét Goede Nieuws™
Willem Engel beetje psychotisch

Willem Engel van Virus Waanzin imponeert psychotisch. Hij vindt alles verdacht. Afgelopen zondag ...

Willem Engel en Maurice de Hond zijn querulanten

De nomenclatuur verraadt het al. Sars-cov-19 is een syndroom. En Virus Waanzin is de ...

Chris Klomp op Facebook

Journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad vindt zichzelf hilarisch op Facebook. Hij is ...

De Derde Wereldoorlog

Met dank aan de Nederlandse journalistiek en media weten meeste mensen niet dat de Derde ...

Deep Democracy maakt slachtoffers

Actueel internationaal terrorisme en georganiseerde misdaad wordt begeleid door ethnocentrische ...

Eli Wiesel

meer...